Magyar Mágnás - Gazdag nemzet - Erős nemzet
2024. április 21.
Főoldal · Alapfogalmak · Cash Flow · Gazdag nemzet - erős nemzet   Rólunk · Kapcsolat · Támogass!
Főolal » Gazdag nemzet - erős nemzet
Személyes pénzügyek Tőzsde Ingatlan Kvíz Számológép Játék MM iskola
NAPI ÁRFOLYAMOK
1 EUR = 0.000 USD  
1 EUR = 0.000 RON  
1 EUR = 0.000 HUF  
1 USD = 0.000 JPY  
SZAVAZÁS
Mekkora inflációra számítasz a következő évben ?
2-5%
5-7%
7-10%
>10%
HÍRLEVÉL


Pénzügyi Kézikönyv

Támogasd a Magyar Mágnást!

A hazáról és haladásról...
2009. január 13.

Merítsünk erőt és kitartást elődeinktől, hazaszeretetükből, munkásságukból. Ne feledjük, hogy akkoriban is nehéz idők jártak a magyarra, mint most...ezért olyan sok a tennivalónk.

 

Kossuth Lajos mondta Széchenyi Istvánról, érzékeltetve e jeles férfiúnak az 1830-as években játszott elévülhetetlen érdemeit.

"Ujjait a kor ütőerére tevé, és megértette lüktetéseit: és ezért; egyenesen ezért tartom én őt a legnagyobb magyarnak …"

 

gróf Széchenyi István mondásai

"Csodálatos mennyi éltetõ erõ van még ma is a magyar vérben!"

"Magyar létedre érzel fajod iránt ragaszkodást, hûséget, szeretetet?"

"Abban az országban és azon nép között kell erõidet latba vetni, hol Isten teremtett."

"A vallás kétségtelenül a legbiztosabb és legerõsebb alapja az emberi társadalomnak, s boldogok azok a népek, amelyeknek olyan férfiak a vezetõi, akik minden tettükben ebbõl az isteni alapból indulnak ki."

"Jó magyarnak lenni igen nehéz, de nem lehetetlen."

"Becsüld meg külföldön a magyar nyelvet!"

"Dolgozom szorgalmasan és önérzettel. Ha levágják szárnyaimat - a lábaimon járok. Ha levágják lábaimat - a kezemen megyek. Ha azokat is kitépik, hason fogok csúszni, csakhogy nemzetemnek hasznára lehessek."

"Az egészséges nemzet fõtámasza a nemzeti nyelv. Míg az fennmarad, a nemzet is él!"

"Tõlünk függ minden, csak akarjuk."

"A magyar szó még nem magyar érzés, az ember mert magyar, még nem erényes ember, és a hazafiság köntösében járó még korántsem hazafi. S hány íly külmázos dolgozik a haza meggyilkolásán…"

"Újra kell magyarosítani a magyart."

"Csak a gyenge szereti önmagát, az erõs egész nemzeteket hordoz szívében."

"A nemzet nagysága, boldogsága mindig csak magában a nemzetben rejtezik."

"Nincsenek veszedelmesebb dolgok, mint azok a hazugságok, amik nagyon hasonlítanak az igazságra."

Széchenyi Istvánnak az 1825-27-es országgyűlésen elhangzott szavai, ígérete, melyben egyévi jövedelmét ajánlotta fel a - későbbi - Magyar Tudományos Akadémia javára.

“Nekem itt szavam nincs. Nem vagyok tagja a követek házának. De birtokos vagyok; és ha feláll oly intézet, mely a magyar nyelvet kifejtse, mely avval segítse elő honosainknak magyar neveltetését, jószágomnak egy évi jövedelmét feláldozom reá."

 

Kölcsey Ferenc szállóigévé vált gondolata a Búcsú az országos rendektől c. beszédében. A reformkor alapgondolatát fogalmazta meg, vagyis az ország jövőjét egy egységes haza és a reformok biztosítják:

"Jelszavaink valának: haza és haladás."

 

"A politikus a következő választásokra gondol, az államférfi a következő generációkra. Az emberek megválasztják az ügyes politikust, és csodálkoznak, hogy nem államférfit kaptak."

Szentgyörgyi Albert

 

"Nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet."

Bethlen Gábor

 

 

"Mi lesz ebből az országból, ha észreveszi, hogy a hazugok országa? Nem vagyunk már optimisták, s jó előre sajnáljuk azt, aki ezt hangosan megmondja. Föltétlenül megkövezik, s az ország tovább hazudik önmagának s úgynevezett vezéreinek. Hogy a vezérek is hazudni fognak, arról talán kár is elmélkedni. Mit tudnak ezek mást, mint hazudni, ámbár azt igazán jól tudták, s jól tudják mindörökké ámen."

Ady Endre, Budapesti Napló 1908. január 24!

 

Teller Ede gyakran mondogatta:

"Ha én nem Ady Endre nyelvén tanultam volna meg gondolkodni, akkor belőlem csak egy közepesnél valamivel jobb fizikatanár lehetett volna".

 

Márai Sándor

"A világnak nincsen semmiféle értelme számodra hazád nélkül. Ne várj jót a hazától, s ne sopánkodj, ha megbántanak a haza nevében. Mindez érdektelen. Egyáltalán, semmit ne várj hazádtól. Csak adjál azt, ami legjobb életedben."

 

Tompa Mihály

"Szivet cseréljen az, aki hazát cserél!"

 

Márai Sándor

"Minden államszeretet gyanús. Aki az államot szereti, egy érdeket szeret. Aki a hazát szereti, egy végzetet szeret. Gondolj erre, mikor hörögsz a dobogókon, és melled vered."

 

Sinkovits Imre

"Hazát, hitet nem cserél az ember, amiként arcot sem. Mindkettőt őseink hagyták ránk, s a hűség kötelez."

 

Petőfi Sándor

"Tied vagyok, tied, hazám!
E szív, e lélek;
Kit szeretnék, ha tégedet
Nem szeretnélek?"

 

Tamási Áron

"A madárnak szárnya van és szabadsága, az embernek pedig egyetlen szülőföldje és sok kötelessége."

 

Kodály Zoltán

"Olyan kevesen vagyunk, hogy a műveletlenség luxusát nem engedhetjük meg magunknak."

 

Kölcsey Ferenc

"Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort;
Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!"

 

Liszt Ferenc

"Vezércsillagom az legyen, hogy Magyarország egykor büszkén mutathasson rám."

 

Kölcsey Ferenc

"Idegen nyelveket tudni szép, a hazait pedig lehetségig mivelni kötelesség."

 

Jókai Mór

"A mennyországért sem szabad elárulni Magyarországot."

 

André Kostolany

"Az optimista két garassal a zsebében is úr. A pesszimista tele páncélszekrénnyel is senki."

 

Timár György

"Annak, aki fogához veri a garast, nem garasa lesz több, hanem a foga kevesebb."

 

Vörösmarty Mihály

"Pénz kell-e? izzadj; járj utána, s lesz."

 

 

« vissza

Szólj hozzá!

hírdetések