Magyar Mágnás - Gazdag nemzet - Erős nemzet
2023. szeptember 27.
Főoldal · Alapfogalmak · Cash Flow · Gazdag nemzet - erős nemzet   Rólunk · Kapcsolat · Támogass!
Főolal » Személyes pénzügyek
Személyes pénzügyek Tőzsde Ingatlan Kvíz Számológép Játék MM iskola
NAPI ÁRFOLYAMOK
1 EUR = 1.060 USD  
1 EUR = 4.970 RON  
1 EUR = 388.979 HUF  
1 USD = 148.844 JPY  
SZAVAZÁS
Mekkora inflációra számítasz a következő évben ?
2-5%
5-7%
7-10%
>10%
HÍRLEVÉL


Pénzügyi Kézikönyv

Támogasd a Magyar Mágnást!

A kezességi szerződés Erdélyben (Contract de fideiusiune)
2016. június 13.

      A kezesség egy ősrégi jogi intézmény, amelynek szerződési formái tanúsítva voltak már az ókori keleti jogban. A hitelezési biztosítékok fontos szerepet játszanak a gazdasági életben azáltal, hogy fokozzák a hitelezői követelések megtérülésének biztonságát, egyúttal könnyítik a hitelfelvevők részére a hitelhez való hozzájutást.

     A kezesség lényege, hogy a kezes, vagyis a pótadós felelősséget vállal a kötelem teljesítésére, abban az esetben, ha a kötelezett nem megfelelően vagy nem teljesíti a kötelmet. A jogosult számára ez egy előnyösebb hitelezői pozíció mivel a teljesítést követelheti a fő kötelezettől, de ugyanakkor a kezestől is. Tehát ugyanazon kötelezettség, kötelmi jog teljesítéséért több személy felel. Abban az esetben, ha a kezesnek kell teljesítenie a kötelezettséget, visszakeresettel élhet a főadóssal szemben, azaz követelheti a teljes összeg visszatérítését.

A kezesség jogi jellemzői

   A kezesség egy egyoldalú, alakisághoz kötött, ingyenes jogcímű vagy visszterhes, konszenzuális, vagyis megegyezésen alapuló szerződés. Mindez megtalálható a rendelkezésekre vonatkozó Codul Civil-ben és annak polgári eljárásaiban.

A kezességi szerződés részei

   A kezességben jelenlévő felek a hitelező és a kezes. Az adós kötelességének garantálása nem része a kezességi szerződésnek, a kezességet be lehet tölteni (pénzügyi) szaktudás nélkül az adós akarata ellenére is.

A kezes bebiztosíthatja a kötelezettséget egy másik kezessel úgy, mint biztosított kötelezettség tartozhat akár a fő adóshoz, és tartozhat az ő kezeséhez.

Annak érdekében, hogy egy személy kezessé váljon, rendelkeznie kell, teljes cselekvőképességgel, Romániában kell éljen, és elégséges javakkal kell rendelkeznie ahhoz, hogy megfeleljen az adós szerepét betöltő feltételeknek. Az összes feltétel teljesítése kötelező a törvényes kezességhez és a bírósági kezességhez. A hagyományos kezességnél csak akkor kötelezőek a feltételek, ha a kezesnek teljesítenie kell a kötelmét.

Kezesség típusok

   Kezességi témában, a román Polgári Törvénykönyv 2281 cikkejével kezdődően és az azt követő rendelkezésekből, a következő típusokat különíthetjük el:

a.) Hagyományos kezesség, amely sajátossága hogy a hitelező és az adós között születik egy megeggyezés, amelyben egyetértenek abban, hogy szükséges egy kezes a kötelezettség bebiztosítására;

b.) A törvényes kezesség abban az esetben áll fenn ha az adós kötelezettsége, hogy egy kezest kell szerezzen a kötelezettség biztosítására, egy a törvény által előírt kötelező rendelkezésben van megfogalmazva.

c) A bírósági kezesség, azokban az esetekben amikor a bíróság rendelkezésének megfelelően, kell létezzen egy olyan kezes amely biztosítja az adós fizetésképességét a hitelező irányába;

d) Az asszimilált kezességet a román Polgári Törvénykönyv 2292. cikkelye szabályoz. Abban az esetben ahol az egyik fél vállal egy másikkal szemben egy kölcsön kezességet, egy harmadik féllel szemben. Ebben az esetben a megegyezés szerinti hitelező kezesként minősül a visszafizetési kötelezettség tekintetében. Az asszimilált kezesség esetében, egy bizonyos személy express módú (kifejezett) kezességi státuszban részesül, egy kezességi szerződés hiányában, amely a jogi kötelezettségekkel bíró hitelezőre vontakozik.

Amint már emlitettem előfordulhat ,hogy ugyanazon főkötelezettségért többen vállalnak kezességet. A kezesek helyzete aszerint fog különbözni, hogy egyidejüleg, egymást követően és egymásra tekintettel vagy nélküle vállalták a kezességet. Ha a kezesek egyidejüleg vállalták a kezességet egymásra tekintettel, akkor a kötelezettségük egyetemleges lesz. Ez annyit jelent, hogy hitelező valamennyi kezestől együtt, vagy bármelyiktől külön-külön is kérheti a kötelem teljesítését. Ha valamelyik kezes teljesít akkor a többi kezestől megtérítést követelhet.

Abban az esetben ha a kezesek a kötelezettséget  egymást követően és egymásra való tekintet nélkül vállalták, a későbbi kezes mindaddig tagadhatja a teljesítést amíg a követelés az előtte lévő kezestől behajtható.

 

Lázár Ábel

 

 

Könyvészet:

Contractul de fideiusiune-Veres Emőd

Tratat elementar de drept civil. Obligatiile-Dr. Liviu Pop, Dr. Ionut- FLorin Popa, Dr. Stelian Ioana Vidu

« vissza

Szólj hozzá!

hírdetések